logopedie maaike depoortere
logopedie maaike depoortere

Onze aanpak

voor kinderen en volwassenen
voor bedrijven

Onderzoek

Je maakt je zorgen over jouw spraak of taal of die van jouw kind. De vorderingen op schools vlak van jouw kind houden je bezig.

Wij hebben gestandaardiseerde testen voorhanden die diverse onderzoeksvlakken omvatten. Op die manier kunnen wij een objectief beeld schetsen van hoe jij of jouw kind zich profileren in een groep van bijvoorbeeld leeftijdsgenoten.

Diagnostiek

Is er sprake van een bepaalde stoornis? Wij nemen de benodigde testen af en gaan in overleg met ouders, het zorg- en leerkrachtenteam, het CLB, artsen, enzovoort, om een eventuele diagnose te erkennen en te staven. Van daaruit wordt vaak overgegaan tot het uitzoeken en aanpassen van de zogenaamde 'redicodimaatregelen', aanpassingen op school i.f.v. de vastgestelde stoornis, opnieuw in overleg met de diverse partijen.

Advies

Je kan bij ons terecht om tips in te winnen over jouw aanpak thuis, voor een second opinion, enzovoort.

Wij geven jou daarnaast graag advies en informatie over welke stappen je best kan nemen in het kader van bepaalde problematieken op het vlak van spraak-, taal-, stem- en leerproblemen en –stoornissen.

Begeleiding

Het gebeurt geregeld dat een therapie niet meteen noodzakelijk is, maar dat opvolging aangewezen is. Dat kan. We spreken dan op regelmatige basis af en vermijden op die manier dat een probleem enerzijds vergroot en anderzijds ten onrechte in therapie wordt genomen enkel uit voorzorg.

Coaching

Wij begeleiden jou op het vlak van de problematiek waarvoor je bij ons terechtkomt. We staan jou bij in de omgang met dat probleem en coachen jou in de aanpak ervan, enzovoort. Kortom: we tonen jou de weg.

Directe therapie

Een groot deel van ons werk bestaat uit directe therapie met kinderen en volwassenen met spraak-, taal-, stem- en leerstoornissen.

AANBOD

spraak & taal
leerproblemen & -stoornissen
vloeiend spreken & stotteren
stem
slikken
neurologische taal- & spraakstoornissen
Contacteer ons

Referenties