Maaike Depoortere

Groepspraktijk Logopedie

Onze aanpak begint bij jouw hulpvraag, of je nu een volwassene, een kind of een bedrijfsleider bent. Vanuit ons arsenaal aan methodieken en technieken verhelderen we jouw vraag en bespreken we samen welke aanpak voor jou het beste rendeert.


Je kunt in onze groepspraktijk terecht voor ondersteuning op het vlak van spreken en articulatie, leerproblemen en –stoornissen, taal, vloeiend spreken, stem, slikken, … Evenzeer begeleiden we jou bij het uitwerken van een presentatie of coachen we jou naar het optimaliseren van jouw stem en spraak. We helpen jou om op een correcte manier voor een publiek te spreken.

Wij werken in onze praktijk met 5 logopedisten samen die, via regelmatige en gerichte bijscholing, diverse specialisaties uitwerken. Op die manier ligt onze focus allereerst op een kwaliteitsvolle zorg.

Ons maatwerk varieert van onderzoek en diagnostiek over advies, begeleiding en/of coaching tot directe therapie. Bij elke stap is er steeds overleg en verslaggeving naar de belanghebbende partijen, zodat we tot een totaalaanpak van de persoon en/of het probleem komen.

Opgericht in 1998


5 logopedisten


voor kinderen, volwassenen en bedrijven


diverse specialisatiesKinderen

onderzoek, diagnostiek, advies, therapie, coaching, opvolging

logopedie: articulatie, taal, stem, slikken, vloeiendheid, leerproblemen en -stoornissen.

Volwassenen

onderzoek, diagnostiek, advies, therapie, coaching, opvolging

logopedie: articulatie, taal, stem, slikken, vloeiendheid, vervolmaking van jouw articulatie.

Bedrijven

advies, training

vervolmaken van jouw articulatie en spreekstijl, stemgebruik, spreken voor publiek.

Wens je meer informatie?